Algemene voorwaarden

Artikel 1 : contact - klantendienst

NUTRICO N.V.
Duifhuisweg 18
B-3590 Diepenbeek
TVA BE 0452 924 870
Tel:
Fax: 011 29 47 40
E-mail: info@performanceshop.be 

Artikel 2: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden ("AV") regelen de verkoop van producten ("Producten") die op de website www.performanceshop.be (de "Website") tussen de consument ("Klant") en NUTRICO NV ("NUTRICO") plaatshebben.
Elke bestelling van de Klant impliceert zijn volledige instemming met die AV. Deze AV zijn toepasselijk op alle verbanden van NUTRICO met zijn Klanten, met uitsluiting van alle door de Klanten gestelde documenten. Geen afwijking aan die AV is mogelijk zonder een schriftelijk door NUTRICO getekend contract.

Artikel 3: Verklaringen van de Klant

De Klant verklaart meerdeerjarig te zijn en over de volledige rechtsbevoegdheid te beschikken om zich geldig onder deze AV te verplichten.
De Klant verklaart dat zijn aankoop van de Producten geen verband houdt met zijn professioniële activiteit en uitsluitend bestemd is voor prive-gebruik.

Artikel 4: Bestellingen

Product bestellingen gebeuren enkel via de Website, volgens de aangegeven procedure. De bestelling is stevig en definitief zodra de Klant zijn bestelling heeft bevestigd door op de knop "bevestigen" te klikken.
Zodra de bestelling bevestigd wordt, ontvangt de Klant via e-mail een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door NUTRICO.
NUTRICO behoudt zich het recht om de bestelling te annuleren of niet te bevestigen in het geval van niet-betaling van een bestelling, in het geval van insolventie van de Klant, of in het geval van eerdere gebrek aan betaling door de Klant.

Artikel 5: Prijs

De prijzen van de op de Website getoonde Producten zijn in Euros aangewezen, inclusief alle lasten en belastingen, maar exclusief (1) transportkosten en (2) douane en importkosten voor leveringen buiten de Europese Unie. Een schatting van de transportkosten kan op de Website gemaakt worden.
De prijzen die in aanmerking te nemen zijn, zijn de prijzen die op de Website op het moment van raadpleging getoond worden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving veranderd worden. NUTRICO kan de beschikbaarheid van promoties, die beschikbaar kunnen worden gesteld via andere kanalen, op de Website niet garanderen.
Betaling gebeurt (1) online met creditkaart via een OGONE beveiligde transactie, of (2) door overschrijving op de rekening van NUTRICO.

Artikel 6: Afleveringen

De normale leveringstermijn van de Producten in België is twee (2) werkdagen na betaling van de bestelling. Voor andere landen kan die leveringstermijn veranderen (van twee tot vijf werkdagen in het algemeen), en de Klant kan zich bij NUTRICO bijkomend informeren in dat geval.
Echter, in geval van onbeschikbaarheid van een Product, of bij vertraging van betaling, behoudt NUTRICO zich het recht om een levering uit te stellen. Als NUTRICO zonder voorraad zit voor een lange termijn zal NUTRICO er de Klant van informeren. De Klant zal dan het recht hebben om de bestelling te annuleren. 
Eenzelfde bestelling mag door verschillende zendingen door NUTRICO geleverd worden.

Artikel 7 : Verzakingsrecht

In overeenstemming met de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument heeft de Klant het recht aan NUTRICO mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen zeven (7) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product.
In dit geval moet de Klant op zijn eigen kosten het onbeschadigde en ongeopende Product aan NUTRICO terugsturen. Binnen dertig (30) dagen na ontvangst zal NUTRICO overgaan tot een volledige terugbetaling van het Product (inclusief verzendkosten).
Na deze periode van zeven (7) werkdagen, zal de levering van het Product bevredigend beschouwd worden en, met uitzondering van latente gebrek in het Product, zal geen klacht meer aan NUTRICO toegezonden kunnen worden.

Artikel 8: Aansprakelijkheden

NUTRICO aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van overmacht, met in begrip in het geval van optreden van de overheid, stakingen (inclusief van gebruikelijke leveranciers en vervoerders), of als NUTRICO zonder voorraad zit, of als de door de Klant gegeven informatie onjuist of onvolledig is.
Producten voldoen aan de Belgische en Europese regelgevingen. NUTRICO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de non-conformiteit van de Producten met het toepasselijke recht in andere landen.
NUTRICO herinnert Klanten dat de Producten voedingssupplementen zijn die een evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl niet kunnen vervangen. De Producten zijn geen geneesmiddelen. NUTRICO is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de Producten.
De verantwoordelijkheid van NUTRICO is in ieder geval beperkt tot de terugbetaling van het Product, inclusief verpakking en verzendkosten.

Artikel 9: voorbehoud van eigendom

De goederen blijven eigendom van NUTRICO tot de volledige en zonder voorbehoud betaling van de prijs (vervoer- en verpakkingskosten inbegrepen), even als de Klant de risico's van verlies of vernietiging van de Producten tijdens vervoer zelf draagt.

Artikel 10 : Informatie beschikbaar op de Website

Ondanks de door NUTRICO genomen voorzorgsmaatregelen, kunnen onnauwkeurigheden, onjuistheden of nalatigheden optreden in de actualisering van de informatie die op de Website verschijnt. NUTRICO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke onnauwkeurigheden, onjuistheden of nalatigheden, inclusief als de op de Website weergegeven prijs duidelijk verkeerd is.
Foto's en presentaties die op de Website verschijnen worden alleen voor informatieve doeleinden voorgesteld en zijn niet contractueel.

Artikel 11 : Persoonsgegevens

NUTRICO zal de gegevens die de Klant op de Website meedeelt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer behandelen.
Die persoonsgegevens worden door NUTRICO gebruikt om commercieel aanbod en informatie over de Producten naar de Klant te sturen. Het recht van NUTRICO om die persoonsgegevens te communiceren aan derden actief in de handel van voedingssupplementen is afhankelijk van de voorafgaande overeenstemming van de Klant.
In overeenstemming met de wetgeving heeft de Klant en recht op toegang, op verbetering en op weglating van zijn persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en kan de Klant daarom met NUTRICO contact opnemen.
Die persoonsgegevens worden door NUTRICO gedurende een periode van een (1) jaar na de laatste bestelling van de Klant opgeslagen.

Artikel 12: Intellectueel eigendom

De merken, namen, logo's, verpakkingen en samenstellingen van de Producten, gedeponeerd of niet, maken deel uit van het intellectuele eigendom van NUTRICO en de Klant is enkel toegelaten om deze te gebruiken voor prive-gebruik. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de Website, als ook van de teksten, beelden en illustraties die op de Website verschijnen, is strikt verboden.

Artikel 13 : Betwisting

De beslissing over de betwistingen die niet door minnelijke schikking opgelost kunnen worden, zal definitief door de in het Frans zittende rechtbank van koophandel van Brussel, genomen worden. Belgische wet zal enig toepasbaar zijn.

Facebook Livechat